• Poskytujeme komplexní služby v energetice.
  • Oprávnění na všechny napěťové hladiny 0,4 kV - 400 kV je samozřejmostí.
  • Držení poruchové služby 24 hodin na transformátory od 100 kVA - do 1000 kVA
  • Provádíme veškeré revize v napěťové hladině VVN, VN, NN
  • Provádíme kompletní dodávku a montáž rozvodných zařízení VN a NN
  • Projektujeme trafostanice, rozvodná zařízení, sítě.
  • Technická kontrola rozvodných zařízení VN, NN, transformátorů

Copyright © 2012. Všechna práva vyhrazena společnosti GRULICH - energetika s.r.o