• Poskytujeme komplexní služby v energetice.
 • Oprávnění na všechny napěťové hladiny 0,4 kV - 400 kV je samozřejmostí.
 • Držení poruchové služby 24 hodin na transformátory od 100 kVA - do 1000 kVA
 • Provádíme veškeré revize v napěťové hladině VVN, VN, NN
 • Provádíme kompletní dodávku a montáž rozvodných zařízení VN a NN
 • Projektujeme trafostanice, rozvodná zařízení, sítě.
 • Technická kontrola rozvodných zařízení VN, NN, transformátorů

 

 • Držení poruchové služby 24 hodin na transformátory od 100 kVA - do 1000 kVA
 • Držení náhradního transformátoru
 • Držení poruchové služby na napěťovou hladinu VN
 • Držení poruchové služby na napěťovou hladinu NN
 • Provedení opravy a revizí transformátorů:

Copyright © 2012. Všechna práva vyhrazena společnosti GRULICH - energetika s.r.o