• Poskytujeme komplexní služby v energetice.
 • Oprávnění na všechny napěťové hladiny 0,4 kV - 400 kV je samozřejmostí.
 • Držení poruchové služby 24 hodin na transformátory od 100 kVA - do 1000 kVA
 • Provádíme veškeré revize v napěťové hladině VVN, VN, NN
 • Provádíme kompletní dodávku a montáž rozvodných zařízení VN a NN
 • Projektujeme trafostanice, rozvodná zařízení, sítě.
 • Technická kontrola rozvodných zařízení VN, NN, transformátorů

 

 • Řízení odběru elektrické energie jednotlivých odběrných míst a to jak části dodávky silové elektřiny, tak části distribuce
 • Sjednávání veškerých diagramů
 • Zastupování odběratele před dodavatelem silové elektřiny
 • Zastupování odběratele před distributoremn
 • Hlídání a sjednávání veškerých části diagramu, aby nedocházelo k penalizacím
 • Technická kontrola rozvodných zařízení VN, NN, transformátorů
 • Zastupování odběratele před Státní energetickou inspekcí
 • Zastupování odběratele před Energetickým regulačním úřadem
 • Provádění rozúčtování elektrické energie ostatním odběratelům, kteří odebírají el.energii od odběratele
 • Kontrola kompenzačního zařízení
 • Měření na odběrném místě el.veličin dle normy ČSN 50160
 • Ostatní činnost dle požadavku odběratele 
 • Řízení odběru zemního plynu, dodávky tepelné energie
 • Sjednávání veškerých diagramu
 • Zastupování odběratele před dodavatelem zemního plynu
 • Hlídání a sjednávání veškerých části diagramu
 • Technická kontrola zařízení
 • Provádění rozúčtování dodávky zemního plynu, tepla
 • Ostatní činnost dle požadavku odběratele

Copyright © 2012. Všechna práva vyhrazena společnosti GRULICH - energetika s.r.o