Dodávky a montáž

 

• Provádíme kompletní dodávku a montáž rozvodných zařízení VN a NN
• Provádíme rekonstrukce trafostanic a rozvodných zařízení
• Provádíme dodávku a montáž kompenzačních zařízení
• Provádíme dodávku a montáž měřidel na dodávku elektrické energie