Opravy zařízení

 

• Provádění pravidelné údržby trafostanic a rozvodných zařízení