• Poskytujeme komplexní služby v energetice.
 • Oprávnění na všechny napěťové hladiny 0,4 kV - 400 kV je samozřejmostí.
 • Držení poruchové služby 24 hodin na transformátory od 100 kVA - do 1000 kVA
 • Provádíme veškeré revize v napěťové hladině VVN, VN, NN
 • Provádíme kompletní dodávku a montáž rozvodných zařízení VN a NN
 • Projektujeme trafostanice, rozvodná zařízení, sítě.
 • Technická kontrola rozvodných zařízení VN, NN, transformátorů

 

 • Projektujeme veškerá zařízení v elektroenergetice
 • Projektujeme veškeré části projektů
 • Projektujeme trafostanice, rozvodná zařízení, sítě
 • Provádíme projektovou dokumentaci pro rekonstrukce el.zařízení
 • Zjišťování skutečného stavu el.rozvodů a zařízení
 • Ostatní projektová činnost energetických zařízení

Copyright © 2012. Všechna práva vyhrazena společnosti GRULICH - energetika s.r.o