Držení poruchové služby

 

• Držení poruchové služby 24 hodin na transformátory od 100 kVA – do 1000 kVA
• Držení náhradního transformátoru
• Držení poruchové služby na napěťovou hladinu VN
• Držení poruchové služby na napěťovou hladinu NN
• Provedení opravy a revizí transformátorů