Vytyčování vedení

 

• Provádíme zaměřování a přesné vytýčení kabelů VN a NN, včetně zaměření hloubky vedení