Řízení energetiky

 

• Řízení odběru elektrické energie jednotlivých odběrných míst a to jak části dodávky silové elektřiny, tak části distribuce
• Sjednávání veškerých diagramů
• Zastupování odběratele před dodavatelem silové elektřiny
• Zastupování odběratele před distributoremn
• Hlídání a sjednávání veškerých části diagramu, aby nedocházelo k penalizacím
• Technická kontrola rozvodných zařízení VN, NN, transformátorů
• Zastupování odběratele před Státní energetickou inspekcí
• Zastupování odběratele před Energetickým regulačním úřadem
• Provádění rozúčtování elektrické energie ostatním odběratelům, kteří odebírají el.energii od odběratele
• Kontrola kompenzačního zařízení
• Měření na odběrném místě el.veličin dle normy ČSN 50160
• Ostatní činnost dle požadavku odběratele
• Řízení odběru zemního plynu, dodávky tepelné energie
• Sjednávání veškerých diagramu
• Zastupování odběratele před dodavatelem zemního plynu
• Hlídání a sjednávání veškerých části diagramu
• Technická kontrola zařízení
• Provádění rozúčtování dodávky zemního plynu, tepla
• Ostatní činnost dle požadavku odběratele