Revize zařízení

 

Provádění veškerých revizí bez omezení napětí
Provádíme revize trafostanic rozvodných zařízení, výrobních areálů

 

• Provádíme veškeré revize v napěťové hladině VVN
• Provádíme veškeré revize v napěťové hladině VN
• Provádíme veškeré revize v napěťové hladině NN
• Provádíme revize přenosného nářaní
• Provádíme kontroly přenosného nářadí
• Ostatní revize dle požadavku odběratele